Framon bohemia

Sponzoři

OPTI LIFE logo PANT

Vrh B

*29.3.2011

Bajo, Bonbon, Burizon, Bonpari

Kiss Stříbrný potok & MultiCH Ceysse Bugsy

(American Gigolo du Manoir des Ombreus & Cloie Stříbrný potok) (Buráček z Haldy písku & Holly di Branco piccolo)

Burizon2.jpgBonbon.jpgBonpari.jpgVrh B 8 dni.jpgBurizon.jpgBajo5.jpgBurizonek.jpgVrh B 29.5.2011.jpgBonpari a Keleborn.jpg